Koersbepalen gaat altijd uit van het individu. Het begint en eindigt altijd met jou. Immers als je niet weet waar je bent of staat is het bepalen van een koers praktisch onmogelijk.  Wij bieden ondernemers, managers, Human Resource Managers, leden van medezeggenschapsorganen en individuen, trainingen en coaching aan met als doel om je te helpen richting te kiezen, kansen te zien en te grijpen.

Waar je staat, het bepalen van jouw doel en daaruit volgend jouw koers doen we samen. Hierbij zijn waarden en normen, zingeving, natuur en ontspanning belangrijke  kernwoorden.

Koersbepalen voor:

  1. Individuen
  2. Groepen
  3. Ondernemingsraad

Bij koersbepalen is innerlijke kompassie een drijfveer; werkelijk in contact komen met je diepere verlangens, wensen en behoeften, deze koppelen aan zakelijke of prive doelen en van daaruit de toekomst en de reis daar naartoe bepalen.