Individueel coachen bedrijven

Bedrijven: persoonlijke coaching

Koersbepalen biedt persoonlijke coaching waarmee mensen vaardigheden en gedrag ontwikkelen die de mentale en fysieke vitaliteit versterkt. Het doel is om beter te functioneren in werk en privé. Als mensen het gevoel hebben dat hun werk of leven niet loopt zoals ze graag zouden willen en iets missen maar niet precies weten wat dan biedt persoonlijke coaching ondersteuning. Er komt een verhelderende kijk op persoonlijke overtuigingen en een inzicht wordt verkregen in onderliggende Diverse issues kunnen aan de orde komen zoals; persoonlijke missie, leefwijze, stressoren, persoonlijke presentatie en vitaliteit.

patronen, gewoonten en conditioneringen in denken en gedrag. Een houvast kan worden geboden bij het (her) vinden van nieuwe doelen en het maken van de juiste keuzes.

Direct meetbare resultaten zijn een meer gericht leven, meer zelfoplossend vermogen, zelfvertrouwen, betere persoonlijke presentatie, betere concentratie, meer energie, beter kunnen ontspannen en meer creativiteit.

Aandachtstraining en bewegingsoefeningen maken deel uit van het begeleidingsprogramma.

Onderwerpen die tijdens de persoonlijke coaching aan de orde kunnen komen:

• Inzicht krijgen in de persoonlijke missie
• Het inzichtelijk maken van zingeving
• Klankborden bij het realiseren van nieuwe doelen en het inslaan van nieuwe wegen
• Het bespreekbaar maken van identiteitsvraagstukken
• Het vergroten van het zelfvertrouwen
• Verkrijgen van inzicht in waarden, drijfveren en overtuigingen
• Het inzicht krijgen in competenties, kwaliteiten en mogelijkheden
• Het verbeteren van persoonlijke presentatie en communicatie
• Verbeteren van samenwerking met- en aangaan van relaties
• Het kunnen omgaan met werkdruk en stressoren
• Het vlotter en energieker functioneren
• Bevorderen van meer creativiteit en het zoeken naar oplossingen
• Het bespreken van onderwerpen op het terrein van vitaliteit
• Maken van concrete actieplannen

Indien gewenst is het mogelijk om persoonlijke coaching voor een belangrijk deel wandelend in de natuur uit te voeren.