Visie van Koersbepalen

De kracht van Koersbepalen

Koersbepalen stimuleert mensen om vanuit innerlijke kompassie te leven en van daaruit keuzes te maken. Hierbij is het doel het middel en focussen we op wat je nu kunt doen om waarde toe te voegen en daarmee (toekomstige) successen te boeken.

Centraal hierin staat dat mensen ervaren dat ze een evenwichtig, gebalanceerd leven leiden waarin zij met die dingen bezig zijn die hen inspireren, hen energie geven. Het is daarvoor belangrijk dat je de eigen regie voert over je leven en in contact staat met je innerlijke kompassie.

Innerlijke kompassie is het ervaren van passie en het hiernaar handelen. In contact staan met dit gevoel betekent dat je als vanzelf richting en invulling kunt geven (kompas) aan jouw leven of zakelijke doelstellingen.  Koersbepalen helpt mensen om weer terug naar deze passie te keren en kijkt vanuit dit uitgangspunt samen met jou welke stappen je concreet kunt zetten.

  • Wij gaan uit van een positief mensbeeld en richten ons op inzicht,bewustwording en nieuwe kansen. Iedereen is tot ontwikkeling in staat. Kernwoorden hierbij zijn:  zelfvertrouwen, ontwikkeling, zelfredzaamheid en eigen regie
  • Wij helpen je stevig met beide benen op de grond te staan, om te gaan met verschillende fases in jouw leven, tot jouw kern te komen en jouw hulpbronnen aan te boren die je kunnen helpen om (weer) te focussen op hetgeen je echt wilt.  Kernwoorden hierbij zijn: volharding, empatisch, concentratie, zintuigen en authentiek.
  • Wij focussen op de totaalbalans tussen persoonlijke en zakelijke doelen en hebben aandacht voor mentale en fysieke fitheid. De kernwoorden: leefstijl, discipline, welbevinden, balans, zingeving en delen.
  • Wij bieden programma’s aan op plaatsen die nauw verbonden zijn met de natuur. Wij gebruiken de natuur graag als metafoor.  Kernwoorden: natuur, gezond, ontspanning, vitaal en meer energie.